torstai 10. toukokuuta 2012

Metaani murtamassa öljyhuippua ja energia-asioissa sekavaa EU:ta


Öljyhuippu, Peak Oil, on ollut eräs katastrofia ennustavaksi tarkoitettu merkkipaalu teknologian historiassa, kuten Wikipediakin toteaa:
Katastrofi 
Eräät epäilevät, että öljyntuotannon hiipuminen iskee rajusti länsimaiseen kulttuuriin ja nykyaikaiseen tietoyhteiskuntaamme, jotka ovat hyvin riippuvaisia öljystä. Yli 90 prosenttia Yhdysvaltain liikenteestä on öljystä riippuvaista. Jotkut ennustavat, että tapahtuu malthusilainen katastrofi, kun öljyn tuotanto käy yhä hankalammaksi. Mitään muuta yhtä helposti tuotettavaa ja kuljetettavaa energianlähdettä ei tunneta.
Kuva 1: Maakaasun futuurihintoja vuoden 2012 alkupuolella.
Lähde: http://mjperry.blogspot.com/2012/03/cheap-
nat-gas-brings-manufacturing-back.html /WSJ /Platts
Kuva 2: Liuskekaasun poraaminen. 
Lähde: http://www.propublica.org/special/hydraulic-
fracturing-national
USA:ssa tämä painajainen ollaan ohittamassa maakaasun uusien lähteiden käyttöönoton seurauksena. USA on nykyisin maakaasun nettoviejä. Pääosin tämä johtuu juuri liuskekaasuvarantojen nopeasta hyödyntämisestä. Maakaasu on paikoin USA:ssa edullisempaa kuin laadukas antrasiitti, joten sen kaikenlainen energiakäyttö yleistyy hyvää vauhtia. 


Mikä on sitten syynä, että USA:ssa maakaasu on nyt niin paljon edullisempaa kuin Euroopassa tai muualla maailmassa? Pääsyynä on kaivosteknologian kehittyminen liuskekaasun hyödyntämisessä, liuskekerrostuminen poraaminen vaakasuuntaan ja liuskeen hydraulinen murtaminen. Tämä teknologia tuo taloudellisesti ihmiskunnan käyttöön saman luokan energiavarat kuin koko tunnetuissa maaöljyesiintymissä on. Muunnettuina samaksi öljytynnyriyksiköksi lukemat ovat liuskekaasulle 1,2 biljoonaa ja maaöljylle 1,4 biljoonaa tynnyriä. Liuskekaasun etsintä on vasta alkanut, joten esiintymien volyymi voi vielä nousta paljonkin.

Eikä tässä ollut vielä kaikki, mitä metaanivaroista jo tiedetään. Metaaniklatraatti eli metaanihydraatti on sopivassa paineessa ja lämpötilassa esiintyvää metaanijäätä, jonka kokonaisenergiasisältö merenpohjalla ja sedimenteissä saattaa olla suurempi kuin muissa orgaanisen hiilen energialähteissä yhteensä maapallolla. Metaanihydraatin hyödyntämisen ensiaskeleet on jo kenttäkoemittakaavassa otettu.  Jos huomioidaan liuskekaasun riittävyys energialähteenä kymmeniksi vuosiksi, on tämän tuleville vuosisadoille riittävän metaaniklatraattiteknologian kehittämiseen hyvinkin aikaa.

Entä EU-alue, kuinka täällä käy energiamuutoksessa? Tällä hetkellä EU on suurimpia maakaasun tuojia. Raaka-aineresurssien suhteen EU olisi hyvässä asemassa liuskekaasun osalta. Sitä löytyy eniten Puolasta, Iso-Britanniasta, Ranskasta, Romaniasta mutta myös Ruotsista ja Tanskasta monien muiden maiden lisäksi. Hyödyntämisestä ei ole vielä puhettakaan. Nyt vasta kiistellään siitä, saako tarkempia tutkimuksia aloittaa. Kun USA on jo aloittanut tämän energiamuodon hyödyntämisen ja myy sitä myös EU-alueelle, on kreikkalaisen euroedustaja Niki Tzavelan kysymys paikallaan: Mitä EU aikoo tehdä seuratakseen kehitystä kaasumarkkinoilla?

Ainoana pohjoismaista Suomella ei vaikuttaisi olevan omia maakaasuvarantoja. Täällä on sentään jo vuonna 2010 huomattu kaasumarkkinoiden muutos, vaan onko sitä  huomioitu? Onneksi on ainakin jossain määrin: Gasum suunnittelee rakentavansa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalia. Tämä avaisi Suomelle pääsyn läntisille kaasumerkkinoille, jolloin yhden toimittajan riskiä ei olisi.

Kun Mäkisellä ei ole kristallipalloa, tulevaisuuden ennustaminen on vaikeampaa, mutta seuraavat tekijät vaikuttavat seuraavan parinkymmenen vuoden aikajänteellä    
 • Runsaiden liuskekaasuvarojen käyttöönotto laskee merkittävästi energian hintatasoa siellä, missä kaasun käyttöä lisätään ilman verotuksellisia rankaisuja. Liuskekaasun lisääntyvä käyttö laskee myös perinteisen maakaasun hintaa. 
 • Kummalla alueella, Euroopassa vaiko USA:ssa, erilaiset "maan ystävät" onnistuvat enemmän jarruttamaan liuskekaasun hyödyntämistä? Nyt Eurooppa on jo tuotannon osalta jäljessä, eikä täällä ole jarruttajista puutetta. Jos vihreiden jarrutus onnistuisi molemmilla mainituilla talousalueilla, voiton perisi tässäkin Kiina, jolla on suurimmat liuskekaasuvarannot ja vähäisimmät uusien teknologioiden vastustajien esiintymät. 
 • Kun nesteytetty maakaasu valtaa energiamarkkinoita riittävästi, se tietänee samalla raskaan liikenteen siirtymistä suurelta osalta tämän lähteen varaan niin merellä kuin maallakin. USA:ssa on jo aloitettu rekkavetureiden käyttöön LNG-pumppuasemaverkoston rakentamista, mutta tässäpä Eurooppa ei olekaan jäljessä. Molemmilla mantereilla vaikuttaa Daimlerin rekkavetureilla olevan osuutta asiassa. 
 • Kivihiilen korvaaminen maakaasulla vähentäisi CO2-päästöjä energiayksikköä kohti n. 40%. Tämä auttaisi sovittujen ilmastotavoitteiden saavuttamista, jos noille sopimuksille on tulevaisuudessa vielä käyttöä. 
 • Tuulivoiman taloudellista ja ekologista kannattavuutta edullinen metaani syö entisestään, vaikka teknologisesti nopeampisäätöiset maakaasuvoimalat olisivatkin hiilivoimaloita paremmin yhteensopivia epäsäännöllisten tuulivoimaloiden kanssa. Tuulivoimalat tultaneen pääosin sulkemaan kilpailukyvyttöminä, elleivät kansat halua erikseen maksaa kalliimmasta tuulisähköstä. 
 • Energia on yksi tärkeimmistä tuotannontekijöistä. Niinpä työpaikat siirtyvätkin runsaahkosti energiaa vaativilla aloilla yhä enemmän energialähteiden luokse, eikä enää niinkään halvimman työvoiman luokse. Koska tuontimaakaasu ei voi olla Suomessa halvempaa kuin lähtömaassaan, on Suomen etsittävä edullisin energia kotimaisesta tuotannosta. Mikähän se mahtaisi olla? Alkaisiko se aakkosten loppupään kirjaimella? 
 • Suomen hengissä pysymisen ja kilpailukyvyn kannalta on oleellisen tärkeää löytää sellainen energiatuotannon kombinaatio, joka mahdollistaa sekä asumisen, liikenteen että kilpailukykyisen tuotannon. Ilman halventuvan kaasun lisääntyvää käyttöä tämä ei taida olla mahdollista. 

Nykyistä syvemmältä haettavan liuskekaasun lisäksi samoista kerroksista löytyy myös öljyä – kenties valtavia määriä. Tällä tulee olemaan vaikutuksia myös varsinaisen öljyn hintaan. Olipa miten tahansa, yksi asia on varmaa. Hiilipohjaisista polttoaineista ei tule pulaa vuosisatoihin. Peak Oil voidaan perua ainakin meidän, lastemme ja lastenlastemme elinajaksi. Tarkoitan siis, ettei sillä Peak Oililla ole enää merkitystä, sillä kaasuvarannot tulevat vähentämään öljyn merkitystä ratkaisevasti.  Eniten olen huolissani bitumin loppumisesta, kun nytkin sitä on liian vähän tiestössä.

8 kommenttia:

 1. USA nykyisin energian nettoviejä? Mihin lukuihin perustuen?

  Jos nyt katsotaan öljytuotteita niin ks esim

  http://www.eia.gov/energyexplained/index.cfm?page=oil_imports

  Oletko kenties sekoittanut raaka-aineen ja jalostetuotteen? Kenties halusit oikeasti sanoa, että USA on jalostetuotteiden nettoviejä?

  Liuskekaasu on epäilemättä suuri energiakehitys, mutta jos katsot koko maailman energiakakkua on se siitä silti vain pieni pala. Johtopäätökset joita vedät vuosisatojen päähän ovat mielestäni täysin perusteettomia.

  Liuskekaasulla on samat ominaisuudet mitä niin monella muullakin epäkonvetionaalisella korvikkeella : varannot ovat valtavat mutta energiaa pulppuaa pieniä putkia pitkin kalliiseen hintaan.

  Peak oil ei kenties koskaan tule olemaan "akuutti" kriisi, mutta tällä hetkellä en näe mitään perusteita hiilipohjaisten polttoaineiden riemuvoitolle. Vaikka hiilipohjaisia polttoaineita voitaisiinkin vielä hyvän aikaa tuottaa suuremmissa määrin, on selkeästi nähtävissä että hinta tulee olemaan nouseva ja sitä myöten vaihtoehtoiset energialähteet tulevat vähitellen kilpailukykyisiksi.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä Babun

   Kiitos tarkasta lukemisesta. Tekstissä oli virhe, jonka olen korjannut. Siellä piti lukea, että USA:sta on tullut maakaasun nettoviejä.

   Olen kyllä vakuuttunut siitä, että tämä vuosisata tulee olemaan samalla tavalla metaanin hallitsema kuin edellinen vuosisata oli öljyn valtakautta. Metaanivarat kun ovat niin valtavat. Tekniikkamme nostaa noita varoja taloudellisesti käytettäväksi on kehittynyt ja kehittyy edelleen. Tämä näkyy jo Yhdysvaltojen kaasunhinnassa, kuten kuvasta 1 voit katsoa. Liuskekaasun tarjonnan lisääntyminen tulee vaikuttamaan vastaavasti hintoihin myös globaalisti.

   En halveksi ns. uusiutuvia energialähteitä, mutta oikeastaan mikään niistä ei ole vielä kehittynyt taloudellisesti kilpailukykyiseksi. Ehkä ne joskus sitä ovat, joskin epäilen sitä ennen paitsi maakaasun myös ydinvoiman uutta nousua muodossa tai toisessa.

   Poista
 2. Ei se kyllä maakaasunkaan nettoviejä ole, ks esim

  http://205.254.135.7/naturalgas/data.cfm#imports

  EIA kyllä ennustaa että joskus tulevaisuudessa USA:sta voisi tulla maakaasun nettoviejä.

  http://www.nytimes.com/2012/01/29/us/new-data-not-so-sunny-on-us-natural-gas-supply.html?pagewanted=all

  Jos olet vakuuttunut siitä että vuosisata tulee olemaan metaanin hallitsema kannattaisi mielestäni pyrkiä esittämään konkreettisia argumentteja jotka tukevat tätä näkemystä.

  Oletat myös että liuskekaasun lisääntyvä käyttö laskisi "perinteisen" maakaasun hintaa, mutta itseasiassa mielestäni tämä suhde on toisin päin : lisääntyvä liuskekaasun käyttö on riippuvainen korkeammista hinnoista jotta toimintaa olisi kannattavaa laajentaa. En itseasiassa usko että eri maakaasutyypeille on erillistä hinnoittelua kaasussa sen kummemmin kuin öljyssäkään, henry hubin hinnat taitavat olla suhteellisen universaali spottihinta mitä maakaasuun tulee.

  Se on selvää että liuskekaasu on suuri tekijä energiamarkkinoilla ja tulee olemaan - mutta kannattaa silti olla varovainen ettei sen merkitystä lähde liioittelemaankaan.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa metaaniahan se perinteinen maakaasu ja liuskekaasu ovat, joten samoilla markkinoilla hinnat määräytyvät.

   Luultavasti ei ole paluuta todella halvan energian aikoihin ennen ensimmäistä öljykriisiä 1970-luvulla. Mutta en yhtään hämmästyisi hintojen huomattavasta laskusta seuraavan 10-20 vuoden aikana. Jos niin tapahtuu, se johtuu nimenomaan vanhempien kaasu- ja öljykerrostumien hyödyntämisen ansiosta.

   Poista
 3. Oli miten oli, Suomea se ei helpota, kaikki energia (ehkä uraania lukuunottamatta, jos ne idiootit nyt ymmärtäisivät mikä on Suomelle parhaaksi) täytyy kuitenkin hankkia ulkomailta.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niinhän se on. Ja Suomessa pelkkä eläminen on talvista johtuen aika energiaintensiivistä. Siksi edullinen energia on meille kilpailukykykysymys ja suorastaan kohtalon asia.

   Poista
 4. Nettoviennistä ja tuonnista puheen ollen on kyllä eräs suhteellisen merkittävä kehitys viime vuosilta joka vaikuttanee myös tähän maakaasukuvioon. Nimittäin Kiinasta tuli hiljattain kivihiilen nettotuoja, vaikka onkin suurin tuottajamaa.

  Kiinahan on globaalistikin ollut ylivoimainen energiatuotteiden kysynnän veturi viime aikoina, joten voisi kuvitella että tämä kenties tulee lähitulevaisuudessa vaikuttamaan hiilen ja kaasun väliseen kilpailukykyyn myös.

  Toisaalta epäilen kyllä itse ettei tämä talouskriisi ole vielä ohi - ja että se saattaa tehdä melkoiset tepposet globaalisti taloudelle ja täten myös energian kysynnälle.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä, että nostit kivihiilen esiin, sillä sen osuus ei ollut energiatuotannossa ei ollut kirjoituksessa esillä. Kivihiilen käytön lisäys mm. Kiinan energiatuotannossahan näyttää valtavalta. Maailman suurin maa, joka jo nyt tuottaa pääosan energiastaan kivihiilellä, aikoo parin seuraavan vuosikymmenen aikana lisätä hiilen käyttöä enemmän kuin länsimaat ja Japani sitä nyt käyttävät. Hiilidioksidipäästöjen kasvulle ei siis näy loppua, vaikka me Euroopassa verottaisimme itsemme kilpailukyvyttömiksi asian tiimoilta.

   Kiinan liuskekaasuvarantojen nopea käyttöönotto saattaisi kuitenkin aiheuttaa kehitykseen pientä lievennystä.

   Poista