lauantai 17. syyskuuta 2011

Naisen asema islamissaKertomani perustuu koraaniin, joka islamin nykyisen tulkinnan mukaan on Allahin ikuinen ja kaiken olennaisen kattava sanoma ihmiskunnalle. Olen täydentänyt koraaniviittauksia haditheilla, jotka ovat kertomuksia ihmiskunnan historian esimerkillisimmän ihmisen ja islamin viimeisen profeetan, Muhammadin, elämästä ja sanomisista.

Lukijan on kuitenkin syytä muistaa, että jokainen muslimi ei elä islamin oppien mukaisesti. On olemassa uskovia muslimeita, jotka saattavat pyrkiä tarkastikin seuraamaan jäljempänä kerrottuja islamilaisia ohjeita. Mutta on olemassa myös tapamuslimeja, jotka viisveisaavat niistä. Islamilaiset kulttuuritkin poikkeavat toisistaan paljon. Turkin Izmirissä suurin osa ihmisistä – myös naisista – elää hyvin vapaata eurooppalaista elämää, kun taas Afganistanin Kandaharissa enemmistö noudattaa vanhoja uskonnollisia säädöksiä.

Nainen on miestä alempi


Yleisesti ottaen mies on koraanin mukaan asteen naista korkeammalla (Kor. 2:228). Tämä johtuu siitä että Allah on luonut naisen alemmaksi olennoksi mm. rasittamalla naisia kuukautisilla. Bukharin hadith 6:301 kertoo kaiken: ”Muhammad sanoi: Eikö ole totta, että nainen ei voi rukoilla eikä paastota kuukautisten aikana? Naiset myönsivät tämän. Hän sanoi: Tämä on heikkous hänen uskossaan.”

Muhammadin naiset protestoivat asemaansa. Muslimin hadithin 4:1039 mukaan Aisha-vaimo sanoi Muhammadin lähimmille miehille: “Olette tehneet meistä samanarvoisia koirien ja aasien kanssa”. Aishan vertaus ei ollut välttämättä itse keksitty, sillä Tabarin ahadith 9:1754 kertoo Muhammadin lausuneen viimeisessä saarnassaan seuraavaa: ”Kohdelkaa naisia hyvin, sillä he ovat kuin luonanne olevat kotieläimet eikä heillä ole muuta”.

Muhammadin mukaan naiset voivat viedä myös heimot ja kansat tuhoon. Bukharin 88:219 mukaan Muhammadin lähin ystävä ja luotettu sotapäällikkö, Abu Bakr, kertoi seuraavan tarinan: Al-Jamalin taistelun aikaan Allah rohkaisi minua Sanalla (kuulin sen profeetalta). Kun profeetta kuuli, että persialaiset olivat kruunanneet Khosraun tyttären kuningattarekseen (siis hallitsijakseen), hän sanoi: ”Kansa, joka kruunaa naisen hallitsijakseen, ei koskaan menesty”.

Voimme siis sekä Allahin tahtoon ja Muhammadin sanomisien perusteella todeta naiset miehiä alemmiksi olennoiksi. Seuraavaksi enemmän siitä, kuinka paljon alempia he ovat, ja mitä se merkitsee.

Naisen arvo on joskus määriteltävissä


Koraanissa annetaan joistakin asioista niin selkeitä määräyksiä, että islamilaisilla oppineilla ei ole mitään mahdollisuuksia ohittaa niitä. Näin on esimerkiksi perinnönjaossa ja todistelussa, jossa miehen ja naisen asemat poikkeavat toisistaan lähes matemaattisen kauniisti.

Mies perii saman määrän kuin kaksi naista (Kor 4:11) Todistelussa kaksi naista vastaa yhden miehen todistusvoimaa (Kor. 2:282). Muhammad antoi selityksenkin tälle suhteelle. Bukharin ahadith 6:301 kertoo syyn: “Muhammad sanoi ’Eikö ole määrätty, että kahden naisen todistus vastaa yhden miehen todistusta?’ He vastasivat myöntävästi. Hän sanoi  ’Tämä johtuu heidän älynsä huonoudesta.’”

Islamilainen laki tuntee verirahan, jonka surmaaja joutuu maksamaan surmatulle. Tämän verirahan suuruus riippuu surmatun uskonnosta ja sukupuolesta. Muslimin surmaaminen on tietysti kalleinta ja hindun surmaaminen halvinta.  Mutta naisesta maksettava veriraha on puolet miehestä maksettavasta. Musliminaisen ja vapaan kristityn miehen surmaaminen on verirahan osalta samanhintaista.

Näin siis voimme sanoa, että ainakin joissakin asioissa naisen islamilainen arvo on puolet miehen arvosta.

Nainen avioliitossa on siveä seksikone


Avioliitto on islamilaisessa maailmassa hyvin tarkasti säädetty asia. Sielläkin nainen on omalla paikallaan selvästi miestä alempana.

Koraanin jae 2:223 sanoo: “Vaimonne ovat teidän peltonne. Käykää pelloillanne, milloin tahdotte…” Tätä kohtaa voi pitää myös avioliiton seksielämän perustana. Miehellä siis on oikeus saada vaimoltaan seksuaalista tyydytystä aina halutessaan. Muslimioppineet ovat vuosisatojen ajan väitelleet tähän koraanin kohtaan liittyen myös mm. siitä, onko anaaliseksi tms. hyväksyttävää.

Koraanin jae 4:3 määrittää vaimojen määrän: ”Jos pelkäätte, ettette kykene olemaan oikeudenmukaisia orvoille, ottakaa niin monta vaimoa kuin haluatte, kaksi, kolme tai neljä, mutta jos pelkäätte, ettette osaa olla tasapuolisia vaimoillenne, ottakaa vain yksi vaimo tai orjattarianne. Näin pysytte parhaiten kaidalla tiellä.” Toisaalla (Kor. 4:129) sanotaan vaimojen tasapuolisesta kohtelusta: “Ette te voi olla tasapuolisia vaimoillenne, vaikka kuinka haluaisitte…”.

Naisella ei islamin mukaan voi koskaan olla enempää kuin yksi aviomies kerrallaan. Siis puolisoiden määrällisen tarkastelun osalta nainen ja mies eivät ole samanarvoisia.

Tärkein asia, jonka nainen tuo mukanaan avioliittoon, sijaitsee hänen jalkojensa välissä (Bukharin hadith 62:81). Mutta naisen avioelämää säädellään myös muuten islamissa. Äärimmäisen arvostettu islaminoppinut, al-Ghazali, kertoo muslimivaimon oikeasta roolista seuraavaa: ”Hänen tulee  pysytellä kotona ja keskittyä ompeluun. Hänen ei pidä käydä useinkaan ulkona, ei pidä olla turhan tietoinen asioista eikä turhan puhelias naapureiden kanssa, joiden luona vieraillaan vain välttämättömissä tapauksissa. Hänen on pidettävä huolta miehestään … ja etsittävä hänen tyydytystään kaikissa asioissa … Hänen tulee eniten varjella siveyttään … Hänen on oltava puhdas ja valmis tyydyttämään aviomiehensä seksuaaliset tarpeet milloin hyvänsä.” 


Naisen voi ottaa seksiorjaksi


Naisen voi ottaa seksiorjaksi useammankin koraanin kohdan mukaan (mm. Kor 4:24 ja 33:50), jolloin suhdetta ei pidetä avioliittona. Muhammedillakin oli 11 virallisen vaimon lisäksi lukuisia seksiorjia (Mm. Tabari 7:117 ja Ishaq 593). Muslimit ovat tätä harrastaneetkin paljon vuosisatojen aikana. Maailman orjakaupan keskus sijaitsi noin tuhat vuotta kolmiossa Istanbul – Khartoum – Islamabad. Seksiorjuus on edelleenkin hyvin yleistä kaikissa muslimimaissa, vaikka asiasta ei paljoa puhuta. Viime aikoina mm. Kuwaitissa on esitetty vaatimuksia seksiorjuuden säätelemiseksi virallisella lainsäädännöllä. 

Tilapäinen avioliitto


Nikah Mut’ah-liitto on koraanin jakeeseen 4:24 perustuva määräaikainen avioliitto, johon molemmat puolisot menevät vapaaehtoisesti. Liitosta kirjoitetaan moskeijan vahvistama sopimus, jossa määritellään kesto ja miehen maksama korvaus. Liittojen kesto voi vaihdella muutamasta tunnista jopa vuosiin, mutta se siis sovitaan päättymään määräpäivänä. Tuohon päivään asti puolisoilla on samat velvollisuudet kuin pysyvässä avioliitossa. Erona normaaliin avioliittoon Mut’ah-liitosta ei siis erota. Se purkaantuu itsekseen, eikä entisillä puolisoilla ole sen jälkeen enää vaatimuksia toisiltaan.

Toinen kalifi, Umar ibn al-Khattab, kielsi tämän uuden avioliittokäytännön ilmeisesti vuonna 643 tai 644. Sunnit ja shiiat ovat Umarin ajoista alkaen olleet erimielisiä Nikah Mut’ah-käytännön laillisuudesta.  Shiia-maailmassa, mm. Iranissa, tilapäiset avioliitot ovat sallittuja ja tavallisia. Islamilaisen maailman enemmistön muodostavat sunnit eivät yleensä tunnusta tilapäisen avioliiton laillisuutta, mutta tästäkin on erimielisyyksiä sunnioppineiston sisällä. Käytännössä pienehkö osa sunneista harrastaa Mut’ah-liittojen kaltaisia Misjar-liittoja. Ne eivät ole määräaikaisia vaan toistaiseksi voimassa olevia. Misjar-liiton voi purkaa koska vaan ilmoittamalla naiselle asiasta. Arabian niemimaan varakkaat liikemiehet ja sheikit tulevatkin yhä suurilukuisempana joukkona viettämään Misjar-lomiaan mm. Kairoon ja Alexandriaan, joiden moskeijat saavat lisätuloja Misjar-sopimusten virallistamisesta.

On määrittelykysymys, pitääkö  Nikah Mut’ah ja Misyar-käytäntöjä moraalisesti siedettävinä vai uskonnollisesti siunattuna prostituutiona tai seksiorjuutena. Lisää näistä käytännöistä voi lukea täältä ja täältä. Naimisissa oleva nainen ei saa harrastaa tilapäisiä avioliittoja.

Tyttöjen kanssa voi harrastaa seksileikkejä


Väittely islamin moraalista usein siirtyy lapsiavioliittoihin. Tässä asiassa keskiössä on tietysti islamin profeetta Muhammad, joka noin 50 vuoden iässä pani täytäntöön avioliittonsa 9-vuotiaan Aisha-tytön kanssa. Profeetan esimerkin ansiosta useissa islamilaisissa maissa pienten tyttöjen naiminen on edelleen mahdollista. Mm. Iranissa ja monessa muussakin islamista lainsäädäntönsä johtavassa maassa avioliiton alaikäraja tytöillä on yhdeksän vuotta. Näin nuorten ja puberteettia vielä saavuttamattomien lasten naittaminen ei kuitenkaan ole kovin yleistä joskaan ei tavattoman harvinaistakaan.

Uskovat muslimit väittävät usein, että Aisha oli jo saavuttanut sukukypsyyden avioliiton toteutuessa. Tosiasiassa kukaan ei tiedä, onko näin ollut. Yhtään todistetta ei ole suuntaan tai toiseen. Se kuitenkin tiedetään, että Aisha avioliiton ensimmäisinä vuosina leikki nukeilla samanikäisten ystäviensä kanssa.

Koraanin Avioeron suurassa Allah tunnustaa mahdollisuuden avioliittoon, jossa vaimon kuukautiset eivät ole vielä alkaneet. Suura 65:4 kuuluu seuraavasti: ”Teidän vaimonne määräaika, jos hän on lakannut odottamasta kuukautisiaan tai jos hänellä ei vielä ole ollut kuukautisia, on kolme kuukautta, jos te epäilette, että hän saattaisi olla raskaana….”. Selittämättä tarkemmin asiaa totean vain, että arvovaltaiset islaminoppineet ovat tämän jakeen perusteella jokseenkin yksimielisesti todenneet olevan mahdollista naida tyttöjä, jotka eivät ole vielä murrosiässä.

Iranin nykyhistorian suurimman uskonoppineen, imaami Khomeinin, antama ja em. koraanin jakeeseen perustuva fatwa sallii seksileikit myös nuorempien tyttöjen kanssa: ”Mies voi mennä naimisiin alle yhdeksänvuotiaan tytön kanssa, jopa rintaruokinnassa olevan tytön kanssa. Mieheltä on kuitenkin kielletty (täysi) yhdyntä alle yhdeksänvuotiaan kanssa, mutta muut seksuaaliaktit kuten esileikki, hieronta, suutelu ja suuseksi ovat sallittuja. Alle yhdeksänvuotiaan kanssa täyden yhdynnän tehnyt mies ei kuitenkaan ole syyllistynyt rikokseen, vaan vain rikkeeseen, mikäli tyttö ei ole vahingoittunut aktissa pysyvästi. Jos tyttö on vahingoittunut pysyvästi, on mies velvollinen huolehtimaan hänestä loppuelämän ajan. Tällaista tyttöä ei kuitenkaan lasketa yhdeksikään miehen neljästä vakituisesta vaimosta. Mies ei myöskään saa naida ko. tytön siskoa.”

Seksileikit alaikäisten kanssa ovat miesten yksinoikeus islamilaisessa maailmassa.

Vaimoa tai jalkavaimoa saa lyödä


Islam sallii vaimon lyömisen.  Tämä perustuu suoraan koraaniin, jonka jakeessa 4:34 Allahin todetaan suosineen miestä asettamalla hänet naisen pääksi. Saman jakeen loppuosassa sanotaan: ”… Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä…”.

Vakiintuneen islamilaisen käytännön mukaan mikä tahansa seuraavista asioista täyttää uppiniskaisuuden tunnusmerkit:
 • Vaimo ei pyri pitämään itseään kauniina miehensä iloksi
 • Vaimo kieltäytyy tyydyttämästä miehensä seksuaalisia tarpeita
 • Vaimo poistuu kotoaan ilman miehen lupaa tai ilman laillista syytä
 • Vaimo jättää toteuttamatta uskonnolliset velvollisuutensa.
Viimeiseen uskonnollisten velvollisuuksien kohtaan kuuluu monia asioita ml. yleinen kuuliaisuus perheen päälle.

Hadith-kokoelmat kertovat monista tapauksista, joissa Muhammad hyväksyi naisten lyömisen. Esimerkillinen Muhammad itsekin löi joskus uppiniskaisia vaimojaan, josta hänen lempivaimonsa Aishakin todistaa (mm. Muslim 4:2127). Abu Dawudin ahadithin 2142 mukaan Muhammad sanoi: ”Mieheltä ei kysytä, miksi hän on lyönyt vaimoaan”. Eikä sen kysymistä tämän esimerkin valossa pidetä sopivana nykyisinkään.

Islam ei hyväksy, että vaimo löisi uppiniskaista miestään.

Nainen tuonpuoleisessa


Miesten ja naisten tiet näyttäisivät erilaisilta myös kuolemanjälkeisessä tuonpuoleisessa. Islamin tuonpuoleisessahan tiet johtavat taivaaseen ja helvettiin, joista jälkimmäinen on pääosin naisille varattu. Tästä on useita suoria ja epäsuoria todisteita, joista otan tässä esiin vain Muhammadin oman todistuksen, jota ei voi epäillä.

Bukaharin hadith 2:29 kertoo Muhammadin tutustumismatkasta taivaaseen ja helvettiin: ”Profeetta sanoi: ’Minulle näytettiin helvetintuli ja enemmistö sen asukkaista oli kiittämättömiä naisia’. Häneltä kysyttiin: ’Eivätkö he uskoneet Allahiin?’ Hän vastasi:  ’He olivat kiittämättömiä aviomiehilleen ja kiittämättömiä niistä suosionosoituksista ja teoista, joita he ovat kohdanneet. Jos olet aina ollut hyväntahtoinen yhdelle heistä, ja hän näkee sinussa jotain (epämiellyttävää), hän väittää, ettei ole koskaan saanut mitään hyvää sinulta’.” Myös Sahih Muslimin ahadithin 36:6600 mukaan taivaan asukkaista vähemmistö on naisia.

Miesten kohtaloa muslimien taivaassa olen käsitellyt täällä. Tuon perusteella taivas on suunniteltukin lähinnä miehille.


Lopuksi


Myönnän avoimesti, että tämä vertailu miesten ja naisten asemasta islamin valossa ei ollut kattava. Yhdessä blogikirjoituksessa kattavaa esitystä on jokseenkin mahdotonta esittääkään.  On myös asioita, jotka ainakin jonkun mielestä tuovat naisille eräitä etuja. Yksi näistä on tietysti se, että aviomies on velvollinen elättämään vaimonsa – siis tarvittaessa ne kaikki neljä. Näitäkään asioita en enempää valottanut.

Lukijalle lienee kuitenkin selvää, että islamin mukaisesti elävät miehet ja naiset eivät ole länsimaisten puntareiden mukaan tasa-arvoisia oikeastaan missään suhteessa. Eikä heistä voi sellaisia islamin piirissä koskaan tullakaan, ellei Allah päätä asiasta uudelleen.

Sukupuolten tasa-arvo ja monet muutkaan uudet läntiset arvot eivät ole islam-yhteensopivia, tai päinvastoin islamin arvot eivät helposti sovi läntiseen arvomaailmaan. Tämä aiheuttaa ristiriitoja ja konfliktitilanteita mm. Suomeen muuttaville uskonnollisille muslimeille.  Siksi islamin käsitys sukupuolten asemasta on hyvä tuntea edes pinnallisesti varsinkin, jos aikoo matkustaa muslimimaahan tai huomaa saavansa uskovia muslimeita vaikkapa naapureiksi.

Monet nykyajan muslimit väittävät islamia tasa-arvoisimmaksi uskonnoksi ja suurimmaksi edistysaskeleeksi ihmiskunnan tasa-arvon tiellä. Tämän tulkinnan pitävyys riippuu tietysti siitä, miten sukupuolten tasa-arvo määritellään. Islamissa se määritellään toisin kuin lännessä.

Islamin synty tai (islamilaisittain) elpyminen Muhammadin ansiosta epäilemättä paransi ainakin musliminaisten asemaa, joita ennen Muhammadia kohdeltiin vähän samalla tavalla kuin tärkeitä kameleita. Onhan se hyvä, että kehitystä on tapahtunut, mutta nousu kamelien yläpuolelle ei vielä vakuuta. Sieltä on vielä aikamoinen matka sille tasolle, jolle länsimaiset naiset nousivat 1800- ja 1900-luvuilla. Allah, Muhammed, koraani ja ahadithit taitavat olla vielä pitkään sellaisen harppauksen tiellä.

Mutta ehkä toivoa kuitenkin on, sillä Muhammad tunnusti arvoituksellisesti seuraavaa:” En ole jättänyt jälkeeni vahingollisempaa sekamelskaa kuin naisten vuoksi aiheutuneet harmit miehille” (Muslim 36:6603).

66 kommenttia:

 1. Ylistys Allahille maailmojen herralle.

  Allaahin nimeen vannon, että olet todella pahalla tiellä.

  Itse olen muslimi nainen ja rakastan islamia.
  Sinullle sen sijaan sanon etsi tietoa ja etsi tietoa.

  En tarkoita tietoa mitä etsit ylpeydellä, kyllä, etsit ylpeydellä koska haluat löytää pahaa islamista. Jos uskoisit jumalaan tietäisit että Jumala, maailmojen valtias ihmisten luoja, ei johdata totuuteen ylpeitä.

  Rukoilen puolestasi

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kiitos esirukouksesta!

   Rukouksia enemmän toivon, että lukija kertoisi kommentissaan käsityksensä, mikäli olen jossain kirjoituksen kohdassa erehtynyt totuudesta.

   Poista
 2. Olet kaivanut tietoa, mutta vain valikoivasti.
  Allah tietää tekosi, salatut ja julkituodut.
  Jos oikeasti et ole Islaminvastainen, jota on aika vaikea uskoa tämän tekstin perusteella, niin ota Koraani käteen ja lue, huomaat sitten.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen lukenut Koraanin läpi moneen kertaan - selitysten kera ja ilman. En ole enää pysynyt laskuissa mukana. Mutta Allah tietää, jos hän on olemassa ja on kaikkivaltias, mihin en kyllä mitenkään usko. Olen lukenut haditheja ja Siraa. Olen lukenut kymmeniä islamin historiaa ja kulttuuria käsittelevää kirjaa. Ja teen kaikkea edellä kertomaani edelleen. Ja olen huomannut.

   En ole uskonnollisen islamin vastainen. Kannatan uskonnonvapautta. Mutta vastustan islamin tuomista politiikan millekään osa-alueelle.

   Mikäli jokin asia ei mielestäsi ole oikein kirjoituksissani, olen valmis niitä korjaamaan vaikkapa kommentissa esitetyn ja relevantteihin lähteisiin perustuvan korjausehdotuksen perusteella.

   Poista
 3. Etsi tietoa, Etsi tietoa....???
  Ei taida musliminaisella olla kaikki muumit kotona.

  VastaaPoista
 4. Vastaukset
  1. Se ei ole uskonto, vaan pelkkä helvetin sairas lahko..

   Poista
 5. Islamia ei mitenkään sovi länsimaihin. Sen verran islamia pitäisi sotkea kuitenkin politiikkaankin, ettei tänne vastaanoteta muslimeja, kun tuon uskonnon takia integroituminen on mahdotonta. Kiitos kirjoittajalle kattavasta tekstistä, olet jaksanut ottaa paljon selvää asioista.

  VastaaPoista
 6. Naiset ja miehet molemmat kärsivät siitä kun kukaan ei haluaa myöntää olevansa väärässä! Nainen on erilainen olento kuin mies ja niin toisinpäin, elikkä heidän velvollisuudet määräytyvät sen perusteella, Jumala loi heitä ja tietää mikä jokainen kestää ja mitä jokainen heistä osaa ja ymmärtää ja mikä on älykkyyden taso, kuitenkin molemmat ovat määrätty tottelemaan Jumala ja vaan ja ainoastaan Jumala.
  Jumala ei voi olla epäoikeudenmukainen heitä kohtaan elikkä vaikka me luulemme että olemme oikeassa niin voimme yhtä hyvin olla väärässä. Aasin päällä istuminen voi olla jonkun mielistä julmuutta mutta taas toisen mielistä hänellä on oikeus käyttää sitä aasia matkustamiseen ja muihin tarkoitukseen. Vaan Jumala tietää mikä on oikeudenmukaista eikä ole niin että me tiedämme mikä on oikeudenmukaista ja loppuun lopuksi naiset eivät ole Quraanin mukaan alistettu olentoja vaan heille on oikeuksia ja velvollisuuksia niin kuin miehet, ne oikeudet ja velvollissukset voivat kuulostaa julmalta välillä ja joskus epäoikeudenmukaisia mutta tämä johtuu vain ja ainoastaan siitä koska me ajattelemme meidän aivoille ja totuus jää Jumalalla.

  Kehotan kaikki miehet kohtelemaan kaikki naiset hellävaraisesti, koska he ovat vastuullisia heistä ja Jumala tulee tuomitsemaan heitä ne miehet ankarasti jos ovat julmasti kohdelleet niitä naisia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Eikö Jumala vaivaudu meille kertomaan, mikä on hyvää tai pahaa? Vähän laiskalta vaikuttaa kaikkivoipaiseksi olennoksi.

   -Kenzo

   Poista
  2. Älykkyyden taso!!!!!! Haloo....moni mies on paljon tyhmempi kuin nainen. Tää oli niin sovinistinen kirjotus ku vaan olla voi. Länsimaiset naiset on jo koulutukseltaan paljon ylempänä kuin moni muslimi mies ja älyltäänkin paljon korkeemmalla. Todella yksinkertasta argumentointia..

   Poista
  3. Jumala ei hyväksy syntiä, jota ihmiset tekevät. Jumala kuitenkin rakastaa ihmistä niin paljon, että Hän lähetti Jeesuksen Kristuksen maailmaan, ettei yksikään hukkuisi vaan hän saisi iankaikkisen elämän ilman syntiä. Joh. 3:15-16.

   Poista
  4. Aamen ! Ainoastaan Jeesus Kristus on Tie. Totuus ja Elämä, niin sinulle kuin minullekin. Jokaiselle.

   Poista
 7. Voi kultapieni.
  Jospa ihan ensimmäiseksi otat nuo "Islam on paha ja alistaa naisia"-lasit pois ja olisit avoimin mielin. Etsippä ihan aluksi tietoa laajalti ja ymmärrä, että jakeita voi tulkita monin eri tavoin. Myös Koraanin käännöksissä sana valinnat voivat olla vääriä. Oletko esim. keskutellut eri Islamin suuntauksia edustavien henkilöiden kanssa (miesten ja naisten)?
  En itse ole muslimi, mutta vaikuttaa siltä, että tiedän aiheesta enemmän kuin kirjoittaja.
  Tässä on ainakin yksi hyvä linkki:
  http://www.islamtampere.com/naistenoikeudet.htm

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen asunut vuosia Lähi-idässä (useissa maissa) ja opiskellut siellä myös islamia eri suuntauksiin kuuluneiden islamoppineiden kanssa. En usko käsittäneeni väärin itse islamia. Mutta tiedän muslimien käsittelevän oppejaan hyvin vaihtelevasti. Minä en kirjoittanut muslimeista. Kirjoitin opista nimeltä islam.

   Poista
  2. Kiitos, Mikko. Suomalaisena naisena ja kahden pienen tytön äitinä arvostan tekemääsi tutkimustyötä myös puhtaasti eettisen pohdinnan pohjalta. Islamin todellisuutta ei voi kieltää. Surullisia jopa nuo "voi kultapieni"-kommentit... Tärkeintä on itse tietää lähteidensä luotettavuus ja oman asiansa ajamisen kannattavuus. Suuntauksia on minunkin käsittääkseni useita, mutta perusajatus on sama. Esimerkiski raiskaustilastot puhuvat karua kieltä muslimimaahanmuuttajien suuresta arvostuksesta naisia kohtaan.

   Poista
 8. Nauroin kun luin tekstin. Halusin jakaa facebokissa ja haukkua lyttyyn, MUTTA tiedän sinun pointi on se että haluat nimenomaan islamilaisten suutuvan ja jakelevan tämän. En ala tekemään sitä että nouset ihmisten silmiin, mutta sanon sen verran että sinun paikka ei ole helvettiäkään. :) jos luulet suututtavan meikäläisiä tuolloin niin sanonko sinulle ja SINUN KANSSA samalla tavalla ajatteleville että nauroin. Oikeesti jos pääsetkin helvettiin se vois hyvin johtuu siitä, kun nauratit tähän aikaan huonon tuntoisen ihmisen. En ala noihin vastauksiin kirjottamaan oikeet vastaukset meillä on tälleinen sanonta "Minulla on jokaiselle ihmiselle oma vastaus, mutta katon ensin onko se ihminen jolle vastan" sinä et ole ihminen joten en ala vaistailemaan. Sinua koskee oikeen sielua (jos sellasta edes on olemassa) kun islamin uskonto kasvaa kovaa vauhtia ja se on pian isoin uskonto paanpäällä. Älä itke ruma lapsi jos maanpäällä kaikki muuttuiskin islamin uskonnoksi ja jäisit yksin emme talla sua koska et ole sitäkään. Tossa ekassa kommentissa joku rakas ihminen ruokoili puolestaan. Niin minäkin rukoilen puolestasi, mutta haluaisitko tietää mitä rukoilen? :) siitä että ALLAHin helvetti ei ole turhaaan. Tehköön ALLAH sua sellaseks että mihin hän sovittaa sinua. Et oikestaan ansaitse rukousta sanoisinko suomeksi tätä vaikka Kiroksi. :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Suuttuvan siitä että nuo mainitut kohdat löytyvät Koraanista / haditheista? Jos haluat suuttua niin suutu Koraanille ja haditheille. Onpas teillä nyt eriskummallinen jumala kun suuttuu siitä jos ihmiset nostaa esille tämän jumalan tuotoksia siteeraten niitä.... :/

   Poista
  2. "Nauroin kun luin tekstin. Halusin jakaa facebokissa ja haukkua lyttyyn, MUTTA tiedän sinun pointi on se että haluat nimenomaan islamilaisten suutuvan ja jakelevan tämän. En ala tekemään sitä että nouset ihmisten silmiin, mutta sanon sen verran että sinun paikka ei ole helvettiäkään. :) jos luulet suututtavan meikäläisiä tuolloin niin sanonko sinulle ja SINUN KANSSA samalla tavalla ajatteleville että nauroin. Oikeesti jos pääsetkin helvettiin se vois hyvin johtuu siitä, kun nauratit tähän aikaan huonon tuntoisen ihmisen. En ala noihin vastauksiin kirjottamaan oikeet vastaukset meillä on tälleinen sanonta "Minulla on jokaiselle ihmiselle oma vastaus, mutta katon ensin onko se ihminen jolle vastan" sinä et ole ihminen joten en ala vaistailemaan. Sinua koskee oikeen sielua (jos sellasta edes on olemassa) kun islamin uskonto kasvaa kovaa vauhtia ja se on pian isoin uskonto paanpäällä. Älä itke ruma lapsi jos maanpäällä kaikki muuttuiskin islamin uskonnoksi ja jäisit yksin emme talla sua koska et ole sitäkään. Tossa ekassa kommentissa joku rakas ihminen ruokoili puolestaan. Niin minäkin rukoilen puolestasi, mutta haluaisitko tietää mitä rukoilen? :) siitä että ALLAHin helvetti ei ole turhaaan. Tehköön ALLAH sua sellaseks että mihin hän sovittaa sinua. Et oikestaan ansaitse rukousta sanoisinko suomeksi tätä vaikka Kiroksi. :) " JUURI SUN KALTAISTEN MUSLIMIEN TAKIA MAAILMA VIHAA TEITÄ. SUN KALTAISET MUSLIMIT PITÄIS LÄHETTÄÄ RAKETEILLA KUUN PIMEÄLLE PUOLELLE KUOLEMAAN. OLET SAIRAS KOIRANNUSSIA JA TOIVON, ETTÄ SIKA SYÖ SINUT ELÄVÄLTÄ.

   Poista
  3. jokaiselle ihmiselle oma vastaus Tarkoittaa valehtelua.

   Poista
  4. Nyt kuitenkin eletään Suomessa. Meitä Suomalaisia on Suomessa noin viisi miljoonaa enemmän kuin muslimeja. Meitä ei pidä suututtaa. Me Suomalaiset olemme avuliaita ja anteliaita. Jokainen muslimi kunnioittakoon Suomea, Suomen kansalaisia, Suomen lakia. On yksi asia mikä on hyvin tärkeä. Suomessa me Suomalaiset arvostamme Suomalaisia naisiamme. Nainen ja mies ovat TASA-ARVOISIA. Me Suomessa puolustamme Suomalaisia naisiamme. Tässä maassa on osattava käyttäytyä niinkuin Suomessa on tapana käyttäytyä. Suomessa ei käyttäydytä niinkuin Islamistisessa maassa. Täällä käyttäydytään niinkuin Suomessa käyttäydytään. Ellei käyttäydytä Suomalaiseen tapaan saa täältä myös tarvittaessa muutakin kuin ilmaista ruokaa.

   Poista
  5. Me Suomalaiset käyttäydymme Islamistimaissa kunnioittavasti. Islamistit käyttäytykööt täällä kunnioittavasti.

   Poista
 9. Sanot opiskelleesi islamia. Miten sitten voit olla noin totaalisen pihalla?
  Koraania (niin kun ei esim raamattuakaan) tulkita irroittamalla pieniä pätkiä. Koraania tulkitaan aina alkuperäisestä, arabiankielisestä Koraanista. Pitää tietää myös jakeen tulosyy.
  Otetaanpa nyt muutama esimerkki tosta sun huuhaasta;
  - mutah, eli väliaikainen avioliitto on kielletty. Sunnimuslimit eivät sitä käytä, vain jotkut shialaisuuden sektit. Sun pitäs tietää toi jos kerran olet opiskellut.
  - tästä päästään Khomeiniin. Hänellä ja hänen sanomisillaan ei ole mitään painoarvoa muslimeille. Meillä ei ole henkilönpalvontaa ja poliittinen johtaja EI anna fatwoja. Tuo Khomeinin palvonta liittyy taas shialaisuuteen.
  - perinnönjako: Ahmedin ja Haliman vanhemmat kuolee. Ahmed perii 20 000 ja Halima 10 000, miksi? Koska Ahmedin pitää perinnöllään elättää myös siskonsa Halima. Halima taas saa tehdä perinnöllään mitä haluaa.
  - todistaminen: naisia tarvitaan kaksi, kyllä. Mutta jos oikeasti olisit tutkinut ja opiskellut, olisit löytänyt tuohonkin selityksen. Naisiin vaikuttaa enemmään tunteet kuin miehiin. Naisia on helpompi manipuloida vetoamalla tunteisiin ja heidän tunnetilansa vaikuttaa enemmän havainnointiin kun miehen. Ja naisena todellakin allekirjoitan tuon.
  - paratiisi: islamissa on pahoja syntejä juoruaminen ja pahan puhuminen. Nämä ovat meille naisille ominaisempia kun miehille. Emme pysty luopumaan niistä helposti ja se vie meitä helvettiin useammin kun miehiä.
  - naiset seksikoneina: tämä jos mikä todistaa ettet ole opiskellut asiaa. Muuten tietäisit mm. nämä:
  "Paras teistä on se, joka kohtelee vaimoaan parhaiten." Ja myös sen, että Tuomiopäivänä mies on vastuussa siitä miten kohteli perhettään.
  -seksi peräaukkoon on ehdottomasti kielletty ja samoin seksi kuulautisten aikana
  - paasto/rukous: naisten EI TARVITSE paastota ja rukoilla kuukautisten aikana. Se on meille helpotus, ei rangaistus. Vai mitä oot mieltä, kun ei saisi paaston aikana ottaa särkylääkettä ja on kovat kuukautiskivut?
  - pakkoavioliitto on kielletty. Sekin on ilmaistu aivan selkeästi mm. haditheissa. Erikoista, ettet huomannut sitä?
  -moniavioisuus: koska miehen tehtävä on elättää vaimo, ei oikein toimi että naisella olisi monta miestä. Tuohon liittyy myös perintöoikeus ja se, että kuka on kenenkin biologinen isä. Moniavioisuus ei ole pakollista. Se on sunna, mutta niin on YKSIAVIOISUUSKIN. Eli kukaan ei ole huonompi jos on vain yksi vaimo. Moniavioisuuden tarkoitus ei ole ollut miesten seksihalut, vaan se raaka tosiasia että ilman miestä osa naisista (esim lesket) jäisivät ilman tuloja ja asuinpaikkaa.
  Mainittakoon vielä, että Profeetta Muhammedin aikaan lesket ja etonneet olivat roskaa. Muhammed muutti sen ja sanoi että heidän kanssa pitää avioitua. Muhammed myös kielsi tyttöjen ympärileikkaukset ja tyttövauvojen elävältä hautaamisen.
  Nuokin kaikki sun pitäisi tietää jo ihan historiaan perehtyneenä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Sekavalta kuulostaa. Varmasti uskontoja tulkitaan monin tavoin yleensäkin. Kummallista eriarvoistaa naista ja miestä sen perusteella, että naiseen tunteet vaikuttavat enemmän. Eihän se estä loogista ajattelua ja havainnointia ja näitähän voi kehittää esim. opiskelemalla. Yleensäkin kannattaa tietoa etsiä useista eri lähteistä ja suhtautua kaikkeen "tietoon" kriittisesti ja epäillenkin ja jos on ristiriitaa, ottaa asiasta paremmin selvää. Entä allekirjoitatko naisena, että miehet pystyvät sinua paremmin päättämään sinun omista asioistasi, koska olet tunteiden armoilla? Juoruaminen ei ole kivaa, mutta eiköhän sen usko vähemmälläkin kuin pelottelemalla ja uhkailemalla. Uhkailu ja pelottelu ovat yleensäkin huono tapa ohjailla ihmisen toimintaa. On väärin kontrolloida ja manipuloida toista. En ymmärrä myös, miksi tarvitaan uskontoa päättämään, saako nainen harrastaa seksiä kuukautisten aikana, eiköhän se ole jokaisen ihmisen itse päätettävissä oleva asian.
   Voisiko joku muslimi-nainen perustella sitä, miksi lapsia (lähinnä tyttöjä) saa käyttää seksuaalisesti hyväksi eli raiskata? Usein vielä 17-vuotiaatkin ja osa vanhemmistakin tytöistä ovat vielä lapsia, psyykkisesti aikuisuus alkaa noin 21-vuotiaana. Kaikki täysi-ikäisetkään nuoret eivät ole vielä valmiita seksisuhteeseen ja tarvitsevat aikaa asian käsittelyyn mielessään ja etenkin sen luotettavan, tutun ja turvallisen kumppanin. Tätä ei voi pukeutumisen tai muun ulkoisen seikan perusteella mitenkään nähdä. Oletteko pohtineet, miksi teidän uskonnon kannattajien taholta tapahtuu joukkoraiskauksia? Miksi länsimaisiin ihmisiin ja naisiin suhtaudutaan niin ylimielisesti ikään kuin olisitte jotenkin arvokkaampia? Olisin kiinnostunut saamaan perusteluja (siis oman ajattelun tuotosta, ei viittauksia mihinkään tekstiin). Saat kyllä islamin kuulostamaan naisystävälliseltä. Voiko osalla lapsista ja nuorista miehistä ajatusmaailma häiriintyä, kun eivät kunnolla ymmärrä mitä koraanista opetetaan, vaikka tarkoitus ei olisikaan alistaa mitenkään naista?

   Poista
  2. "Voisiko joku muslimi-nainen perustella sitä, miksi lapsia (lähinnä tyttöjä) saa käyttää seksuaalisesti hyväksi eli raiskata? "

   Ei saa raiskata. Raiskaus on synti. Ketään ei saa raiskata, oli muslimi tai ei. Profeetta painotti: kenenkään ei-muslimin ei tule pelätä muslimia. Meidän uskonnon kannalta ei tapahdu sen enempää raiskauksia/joukkoraiskauksia kun minkään muunkaan uskonnon tai ateismin. Oletko esim. seurannut yhdysvalloissa käytävää taistelua yliopisto-opiskelijoiden kokemia joukkoraiskauksia vastaan? Raiskaaja on alhainen olento ja raiskaus tuomitaan lähes kaikissa uskonnoissa, Islamissa myös.

   Poista
  3. Miksi miesperijän pitäisi elättää siskonsa? Ei pidä paikkaansa että nainen olisi todistajana miestä huonompi tai tunteellisempi, Juoruamista tutkimusten mukaan harrrastavat miehet naisia enemmän, tervemenoa siis helvettiin. Islamilainen taivas ei taida paljon tarjota naisille! Lasten (myös poikien) silpominen ympärileikkauksilla on brutaalia. Hyi hyi siis islamille ja monille muillekin uskonnoille.

   Poista
  4. Ei ole totta että naiset juoruaisivat miehiä enemmän vaan tutkimusten mukaan päinvastoin. Paras siis alkaa suunnietlla sitä helvettiä miehille. Myöskään islamin ja sinun päätelmät todistajien luotettavuudesta eivät pidä paikkaansa. Nykylain mukaan eivät veljet elätä siskojaan niin että paras antaa kullekin osansa ilman elatusvelvollisuutta. Miksi miesten pitäisi muuten elättää naisia? se on vain yhdenalista alistamista. Tyttölasten kehitykselle on vahingollista joutua miesten seksileikkeihin liian aikaisin. Mitä tulee moniavioisuuteen, niin nykyaikana naiset elättävät itsensä eikä tarvita muita elättäjiä (sivumennen eikö useamman miehen olisi helpompi elättääse eukko?) . Itse asiassa avioliitto pidentää miehen ikää ja pitää hänet terveempänä mutta naisille ei käy yhtä hyvin vaan heidän mielenterveytensä on heikompi aviossa. Siis joka muijalle useampi mies. Eukko voi pitää terveenä ja taata pidemmän elon vaikka kolmelle jätkälle ja nämä hemmot tekevät hulluksi vain yhden akan. Yleensäkin kaikille islamin naisia koskeville aatoksille on yhteistä se, että niitä leimaa kaikinpuolinen tietämättömyys naisten olemuksesta ja vallanhalu. Muslimit eivät meille lännen ihmisille näyttäydy vain sunneina vaan kyllä ne shiiat ovat seillä mukana. Ja se henkilöpalvonta, eikö Muhammad ollut henkilö?

   Poista
 10. Mahtava lukea tätä vuoropuhelua ja miten keskustelu etenee. Brilliant! Näkeekö kukaan muu tässä hiljalleen etenevää epätoivoa muslimien ja heidän tukijoidensa puolelta?

  * Olet väärässä, etsi tietoa.
  - Olen valmis korjaamaan virheeni, jos osoitat missä tekstini on väärässä.
  * Lue Koraani uudestaan, niin ymmärrät.
  - Olen lukenut todella paljon Koraania, haditheja, siraa, islamin historiaa ja kulttuuria.
  - Olen valmis korjaamaan virheeni, jos osoitat missä tekstini on väärässä.
  * Jumala on kaikkia kohtaan oikeudenmukainen. Sinä et vain ymmärrä.
  * Ota ne "islam on paha" -lasit pois ja keskustele tästä eri suuntausten oppineiden kanssa.
  - Olen asunut vuosia lähi-idässä ja opiskellut islamia eri suuntauksiin kuuluvien islaminoppineiden kanssa.
  - Olen valmis korjaamaan virheeni, jos osoitat missä tekstini on väärässä.
  * Kaikki tekstissäsi on täysin pielessä, mutta en ala korjaamaan sitä. Et ole edes sen arvoinen, että sinua voisi kutsua ihmiseksi. Pala helvetissä.

  Ps. Tiesin jo aiemmin, ettei naisella ole islamissa paljonkaan arvoa ja taivas on suunniteltu lähinnä miehille, mutta tämä teksti sai minut näkemään entistäkin selkeämmin kuinka sairaasta uskonnosta todella on kyse.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ja näitä tähän maahan tuodaan kymmenin tuhansin ja jo on uhrattu suomalaisnaisten liikkumavapaus.

   Poista
  2. Rasistinen uskonto suorastaan pirun laatima, jossa naiset alistetaan koirien ja lehmien tasolle ja jos joku naisen raiskaa se nainen kivitetään kuoliaaksi?
   Vain itse piru on saanut valtaansa suuren joukon hölmöjä ja nauraa paskaista nauruaan??

   Poista
 11. http://ainoahelmi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/152839-islam-naisen-nakokulmasta

  Anteeksi karkeuteni, mutta onko tosiaan niin, että jopa suomalaiset muslimimimammat on niin aivopestyjä, että eivät osaa objektiivisen ajattelun alkeit?
  -Tuhat loistavaa aurinkoa

  VastaaPoista
 12. Tämä kirjoitus keskittyi niin paljon seksiin ja seksielämään, että epäilen että sen tuottaja on vain pedofiili joka on keksinyt oikeutuksen haluilleen. Kun puhutaan naisen asemasta islamissa se ei tarkoita pelkästään seksiä. Haluaisin myös korostaa, että tämän kirjoittajan kanta poikkeaa merkittävästi siitä, mitä varsinkin moni länsimainen muslimi uskoo. Ja ei, länsimainen muslimi ei tarkoita maallistunutta muslimia.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aviovaimon perusoikeuksien yläpuolella on oikeus, jota korostetaan Koraanissa ja jota profeetta suosittelee lämpimästi; lempeä kohtelu ja kumppanuus.
   Koraanissa sanotaan:
   "...vaan kohdelkaa heitä hyväntahtoisesti. Jos tunnette vastenmielisyyttä heitä kohtaan, niin voi olla, että vastenmielisyytenne kohdistuukin sellaiseen henkilöön, johon Jumala on kätkenyt paljon hyvää". koraani(Koraani 4:19).
   Profeetta Muhammed on sanonut:
   Paras teistä on se, joka on paras perhettään kohtaan ja minä olen perhettäni kohtaan teidän joukostanne paras.Parhaat uskovista ovat ne, jotka käyttäytyvät parhaiten, ja parhaat teistä ovat ne, jotka ovat parhaita vaimojaan kohtaan. (Ibn Hanbal nro 7396).
   Katso, monet naiset tulevat Muhammedin vaimojen luokse ja valittavat aviomiehistään, koska nämä lyövät heitä - nuo aviomiehet eivät ole teistä parhaimpia.Niin kuin tunnustetaan naisen oikeus päättää avioliitostaan, samoin tunnustetaan myös hänen oikeutensa saattaa päätökseen epäonnistunut avioliitto. Jotta voitaisiin taata perheolojen vakaus ja jotta voitaisiin suojella niitä äkkipikaisesti tehdyiltä päätöksiltä, jotka on tehty väliaikaisen henkisen paineen johdosta, avioeroa hakevien miesten ja naisten on käytävä läpi tiettyjä toimenpiteitä ja noudatettava odotusaikaa. Koska naiset ovat luonnostaan paljon tunteellisempia kuin miehet, heidän on ilmoitettava avioeroon hyvä syy. Kuitenkin nainen voi saada avioeron miehestään myös ilman oikeusistuinta, jos avioehtosopimus sen sallii. Tietyt islamilaisen lain avioliittoa ja avioeroa koskevat seikat ovat mielenkiintoisia ja ansaitsisivat oman esittelynsä. Riittää, kun tässä sanotaan, että moniavioisuus on ollut tavallista lähes kaikkialla ja se sallittiin niin juutalaisuudessa kuin kristinuskossakin aina viime vuosisatoihin saakka. Koraani on ainoa pyhä kirjoitus, joka nimenomaisesti rajoitti moniavioisuutta ja yritti estää sitä monin ankarin ehdoin. Eräs syy sille, että moniavioisuutta ei ehdottomasti kielletty on se, että eri alueilla eri aikoina saattaa vallita olosuhteet, joiden takia moniavioisuus on parempi vaihtoehto kuin avioero tai tekopyhä yksiavioisuus, jonka vallitessa harjoitetaan monenlaisia luvattomia suhteita.
   Kun avioliiton jatkaminen on syystä tai toisesta mahdotonta, ihmisiä kehotetaan silti löytämään kunniallinen tapa lopettaa avioliitto.
   Koraanissa sanotaan näistä tapauksista seuraavaa:
   Ja kun olette eronneet vaimostanne ja tämä on odottanut määrätyn aikansa, niin joko pitäkää hänet luonanne kunniallisesti tai antakaa hänen mennä sovinnossa. Älkää pidättäkö häntä väkivalloin eikä tehden vääryyttä, vaan muistakaa osaksenne tullutta Jumalan armoa. koraani(Koraani 2:231). (Katso myös Koraani 2:229 ja 33:49).c) Äitinä Islamissa lempeys vanhempia kohtaan on arvojärjestyksessä seuraavana Jumalan palvelemisen jälkeen."Olemme myös määrännyt ihmisen pitämään huolta vanhemmistaan; hänen äitinsä on kantanut häntä äärimmäiseen uupumukseen saakka".koraani(Koraani 31:14) (Katso myös Koraani 46:15, 29:8).
   Koraanissa on myös erityinen suositus, joka koskee äitien hyvää kohtelua:"Ja herrasi on määrännyt, että palvelette yksin Häntä, ja teidän tulee tehdä hyvää vanhemmillenne...".koraani(Koraani 17:23).
   Eräs mies tuli profeetta Muhammedin luokse kysyen:
   "Oi Jumalan sanansaattaja, kuka ihmisistä parhaiten ansaitsee hyvän seurani?" Profeetta vastasi: "Äitisi". Mies kysyi: "Entä kuka muu?" Profeetta vastasi: "Äitisi". Silloin mies kysyi: "Entä kuka muu?" Vasta silloin profeetta vastasi: "Isäsi". (Al-Bukhari ja Muslim).Eräät kuuluisat profeetan sanat:
   "Paratiisi on äidin jalkojen juuressa".(In Al'Nisa'I, Ibn-Majah, Ahmad)."(Luonteeltaan) jaloja ovat ne, jotka ovat vieraanvaraisia naisille ja pahoja ne, jotka heitä solvaavat".

   Poista
 13. Jospa kaikki lukisivat sitä oikeaa koraania eivätkä netin keskustelupalstoja ja henkilökohtaisia mielipiteitä jos oikeasti haluavat oppia/ymmärtää islamista jotakin... Tuskin tästäkään keskustelusta seuraa muuta kuin vain turhaa väittelyä, mitä netissä jo muutenkin riittää pilvin pimein. Vaikkei ihminen tietenkään pysty (eikä täydykkään pystyä) olemaan samaa mieltä toisen henkilön kanssa 100% ajasta, täytyisi silti pystyä keräämään luotettavaa tietoa ja edes pyrittävä ymmärtämään sitä mihin toinen uskoo. On surullista nähdä kuinka monella tämä tärkeä taito puuttuu.

  VastaaPoista
 14. 2. Sosiaalinen näkökulma
  a) Lapsena ja varhaisnuorena
  Huolimatta siitä, että jotkut arabiheimot hyväksyivät tyttövauvojen surmaamisen, Koraani kielsi tämän tavan ja piti sitä muiden murhien veroisena rikoksena."Ja kun elävältä haudatulta naiselta kysytään, minkä synnin vuoksi hänet surmattiin".
  koraani(Koraani 81:8-9).Koraanissa arvostellaan sellaisten vanhempien asennetta, jotka hylkäävät tyttölapsensa:"Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheen vallassa. Hän kätkeytyy heimolaisiltaan sen pahan sanoman vallassa, joka hänelle on ilmoitettu. Omistaisiko hän lapsen välittämättä häpeästä vai kantaisiko sen elävänä hiekkaan? Eikö heidän tuomionsa ole julma?."koraani(Koraani 16:58-59).
  Islamissa ei tyydytä siihen, että tytön elämä säilytetään vain, jotta hän myöhemmin joutuisi kärsimään epäoikeudenmukaisuutta ja epätasa-arvoa, vaan siinä edellytetään lempeää ja oikeudenmukaista kohtelua naista kohtaan. Tähän liittyvät seuraavat profeetta Muhammedin sanonnat:
  "Se, jolla on tytär ja joka ei hautaa häntä elävältä eikä loukkaa häntä eikä aseta poikaansa etusijalle, hänet Jumala päästää paratiisiin."
  Ibn Hanbal nro 1957).Se, joka huolehtii kahdesta tyttärestä, kunnes he ovat aikuisia, hänet me tapaamme tuomiopäivänä ja teemme näin (ja hän liitti kaksi sormenpäätään yhteen).
  Samanlainen hadith käsittelee veljeä, joka elättää kahta sisartaan. (Ibn Hanbal nro 2104).
  Naisten oikeus hankkia tietoa ei eroa miesten oikeudesta. Profeetta Muhammed on sanonut:
  "Tiedon hankkiminen on pakollista jokaiselle muslimille".(Al-Bayhaqi).Tässä muslimilla tarkoitetaan sekä miehiä että naisia.
  b) Aviovaimona
  Koraanissa ilmaistaan selkeästi, että avioliitossa on kysymys yhteiskunnan kahden puoliskon yhteistyöstä ja että avioliiton päämäärät ihmiselämän jatkuvuuden turvaamisen lisäksi ovat henkinen hyvinvointi ja hengellinen harmonia. Avioliitto perustuu rakkauteen ja armeliaisuuteen.
  Seuraava on yksi Koraanin vaikuttavimpia avioliittoa koskevia jakeita:"Eräs Hänen merkeistään on myös se, että Hän on teistä itsestänne luonut teille puolisot, jotta löytäisitte heistä tyydytyksen, ja Hän on antanut teille keskinäistä rakkautta ja laupeutta. Totisesti, tässä on merkkejä niille, jotka ajattelevat".
  koraani

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Meillä on toivon mukaan yhteiskunta, jossa nainen ei tarvitse miestä suojelemaan itseään, vaan yhteiskunta suojelee molempia. Eikä myöskään veljen tarvitse elättää sisartaan, vaan sisar elättää itse itsensä. Eikä sitä, että tyttölapsi jätetään elävältä hautaamatta, pidetä erityisenä ansiona. Naisen erinomainen asema islamissa kaipaisi vähän vahvempia perusteluja.

   Poista
 15. (Koraani 30:21).Islamilaisen lain mukaan naista ei voida pakottaa avioliittoon ilman omaa suostumusta.Ibn Abbas kertoo tytöstä, joka tuli Jumalan sanansaattajan, Muhammedin luokse ja kertoi, että hänen isänsä oli pakottanut hänet avioliittoon ilman hänen suostumustaan.
  Jumalan sanansaattaja antoi hänen valita (avioliiton hyväksymisen ja hylkäämisen välillä).(Ibn Hanbal nro 2469).Toisessa versiossa tyttö sanoi:
  "Hyväksyn kyllä tämän avioliiton, mutta halusin saattaa naisten tietoon, ettei vanhemmilla ole oikeutta (pakottaa naista ottamaan aviomiestä)".
  (Ibn-Maja nro 1873).Kaikkien naista avioliiton aikana suojelevien säännösten lisäksi säädettiin erikseen, että naisella on täysi oikeus mahriin eli myötäjäisiin, jotka aviomies antaa hänelle ja jotka sisältyvät avioehtosopimukseen; ja että omistusoikeus myötäjäisiin ei siirry naisen isälle eikä aviomiehelle. Mahr ei islamissa ole todellinen eikä vertauskuvallinen maksu naisesta kuten joissain muissa kulttuureissa, vaan se on lahja, joka kuvastaa rakkautta ja kiintymystä.

  VastaaPoista
 16. Avioelämän säännöt ovat islamissa selvät ja sopusoinnussa oikeamielisen ihmisluonnon kanssa. Pohjautuen miehen ja naisen fyysiseen ja psyykkiseen olemukseen, kummallakin sukupuolella on yhtäläiset oikeudet ja velvollisuudet toistaan kohtaan, lukuunottamatta erästä velvollisuutta, joka on johtajuus. Tämä on luonnollista kaikissa yhteisöissä ja miehen luonnolle ominaista.
  Koraanissa sanotaankin:
  "Naisilla on sama oikeus miehiin nähden kuin miehillä heihin, kuten on kohtuullista; kuitenkin ovat miehet naisiin verrattuna korkeammassa asemassa". koraani(Koraani 2:228).
  Korkeampaa asemaa sanotaan Quiwamaksi (ylläpitäminen ja suojeleminen). Se viittaa luonnolliseen eroon sukupuolten välillä, joka takaa heikommalle sukupuolelle oikeuden tulla suojelluksi. Tämä ei tarkoita korkeampaa asemaa tai etuasemaa lain kannalta. Miehen asema johtajana ei kuitenkaan tarkoita perheessä sitä, että aviomies on vaimoonsa nähden diktaattorin asemassa. Islam korostaa keskustelun ja konsensuksen merkitystä perhettä koskevissa päätöksissä. Koraani antaa tästä esimerkin:"...Mutta jos he molemminpuolisen sopimuksen ja neuvottelujen jälkeen sopivat lapsen vieroittamisesta, niin siinä ei kumpikaan tee mitään syntiä"koraani(Koraani 2:233).

  VastaaPoista
 17. Kuten näistä kommenteista huomaa, niin muslimien kanssa ei monestikaan toimi älyllinen, tai tietoon perustuva keskustelu. Suurin osa muslimeista ei itsekään tiedä mikä on todellinen islam, eikä heidän oma uskonsakaan perustu tietoon, vaan suvulta perittyyn uskomukseen. On outoa, miten tätä sanotaan rauhan uskonnoksi, mutta väärintekijöille toivotetaan helvettiä. Raamattu taas on heidän mukaansa alunperin Jumalan sanaa, mutta myöhemmin väärennetty vaikka siihen ei kukaan ole koskaan tuonut mitään todisteita. Niin vain uskotaan, koska Raamattu osoittaa täysin toisenlaisen tien.

  VastaaPoista
 18. Sairasta!! Alko oikein ällöttää. Pitäkööt akkoja seksiorjinaan, mutta lapset pitäs jättää rauhaan. Eihän ne ukot ihan täysillä voi käydä kun lapsiin kajotaan. Voi että kun alko ärsyttää!!!!

  VastaaPoista
 19. "[...]epäilen että sen tuottaja on vain pedofiili joka on keksinyt oikeutuksen haluilleen"

  Eiköhän ainoa pedo ole sotaherra muhammed jonka kierouksia hyvin faktoja tarjoileva artikkeli tarkasteli. Itse en perustaisi uskoani sotia ja ryöstöretkiä johtaneen miehen näkyihin. Aina kun usko perustuu hierarkian huipulla oleviin ihmisiin (paavit, muhammed), seurauksena on pahuutta ja väkivaltaa (ristiretket, jihad).

  VastaaPoista
 20. Päivän Mona Walter
  Posted on 17.11.2015 by Paavo Tajukangas // 2 Comments
  Mona Walterin uusin juttu islamin rauhallisuudesta on kääntämisen arvoinen. Se kuuluu:

  ” Heti sen jälkeen Eurooppaa kohtasi iso terrori- isku islamin suunnalta, raahattiin valtamedian toimesta tv:seen imaami, joka sai ihan vapaasti kertoa mitä todellinen islam sisältää.

  TV4;n haastattelussa ruotsalainen imaami Abd al Haqq Kielan, joka on myös Ruotsin Islamilaisen yhdistyksen puheenjohtaja, kertoo vastaansanomattomasti, että isiksellä ja islamilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Hänen kertoo, kuinka islamin mukaan naisia, vanhuksia, lapsia ja syyttömiä ei saa tappaa. Ei myöskään niitä, jotka eivät alistu islamille.

  Profeetta Muhammed käsitetään islamissa al- insan al- kamil:ina eli täydellisenä ihmisenä ja uswa hasana:na eli kauniina ja moraalisena esikuvana. Kaikki mitä Muhammed teki tai sanoi, on absoluuttisesti oikein ikuisesti.

  Koraani 4:80: ”Hän, joka tottelee Muhammedia, tottelee myös Allahia”.

  Imaami Abd al Haqq Kielan ei kuitenkaan kerro mitä Muhammed teki. Muhammedin teot oikeuttavat tänäkin päivänä muslimien tekoja.

  Mitä kaikkea Profeetta Muhammed sitten teki?

  Ramadan aikaan hän tapatti kaikki ne, jotka olivat kriittisiä häntä tai islamia kohtaan. Nykyaikana heitä kutsuttaisiin islamkriitikoiksi, kuten minä.

  (Tajukankaan huom! Mona Walter elää tällä hetkellä siis poliisivartiossa ison osan vuorokaudesta, sillä Ruotsin muslimit ovat antaneet hänestä tappokäskyn)

  Muhammed tapatti juutalaisen kriittisen runoilijan Oum Kerfan siten, että kaksi kamelia veti hänet jaloistaan eri suuntiin ja hän repesi kahtia. Nainen kuului juutalaiseen Bani Fazaran klaaniin ja monet heistä teurastettiin samaan aikaan.

  Muhammed oli niin iloinen tapahtumasta, että kun hän sai tiedon murhasta, hän kirmasi ilman paitaa onnittelemaan teurastajia.

  (Lähde: Al- Tabari: History of Nations and Kings. 1. painos, Dar Al Scientific Books 1987 Lebanon, Ibn Hashim, volym 4, sivu 200.)

  Sen lisäksi Muhammed kidutti muuan miehen, Kanana Ibn Rabeyta siten, että poltti hänen rintaansa tulella niin kauan, että tämä tunnusti missä säilytti rikkauksiaan. Sitten hän katkaisi tämän kaulan ja otti vaimonsa orjakseen.

  Eikö kuulosta aika samanlaiselta kuin mitä Syyriasta tänään kuuluu?

  Tässä vielä muutama juttu Muhammedin elämästä, joka kuulostaa aivan päinvastaiselta, mitä ruotsalainen imaami väittää. Muhammed tapatti 100- vuotiaan Kaab Ibn Al- Asharafin, joka kritisoi Muhammedia ja hänen seuraajiaan. Hän tapatti juutalaisen viiden lapsen äidin ja runoilijan Asma Bint Marawanin. Muhammed lähetti tappohommiin kaverinsa, joka odotti, kunnes Asma imetti nuorinta lastaan ja tappoi hänet iskemällä miekan hänen rintansa läpi.

  Kun ruotsalainen imaami Abd al Haqq kiela kertoo haastattelussa, että ruotsalaisissa moskeijoissa imaamit saarnaavat vääränlaista islamia- islamia, joka seuraa Muhammedin tekoja kirjaimellisesti, puhuuko hän todellakin totta? Onko TV4 kutsunut haastatteluun henkilön, joka ei edustakaan Profeetta Muhammedia ja käsitys islamista on vain TV4:n mielipide tai toive millainen islam on?

  Lopuksi haluan sanoa, että jos isisläisiä kutsutaan terroristeiksi niin Muhammed on pitkässä juoksussa se ensimmäinen islamilainen terroristi. Kaikki ne, jotka haluavat tuomita isiksen terrorismin, pitää myös tuomita Profeetta Muhammed ja hänen seuraajiensa teot.”

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä, ja ottihan Muhammed itselleen myös 9-vuotiaan vaimon...!! Ja seksileikit nuorempienkin kanssa sallittuja, ihan järkyttävää!! Ja ihan yhtä järkyttävää on se etteivät kaikki ihmiset vieläkään kykene näkemään miten suuri osa näistä islamin uskoisista kohtelee naisia. Eihän se sikäli mikään ihme ole jos nainen rinnastetaan kotieläimiin. Tosin taidetaan Suomessa kohdella monia kotieläimiäkin paremmin. Oikeasti islamin puolustajat, tutustukaa toiseenkin puoleen asiasta, itse suosittelen esim. Jean Sassonin kirjoja joissa näkyy se islamilaisuus ja arabikulttuuri naisen näkökulmasta! Totuus vaan on se että naisen asema ja arvo on länsimaissa aivan toisenlainen vaikka kuinka sitä islamilaisuutta puolustelisi.

   Poista
 21. Tekstiä vastustavien kommenttien perusteella todellakin näyttää siltä, että epätoivo hiipii muslimien tuuhean parran taakse. Mikä on naisen todellinen arvostus muslimimaissa. Olen käynyt ja tiedän. Tämä kirjoitus oli hieno osoitus siitä että faktat pitää saada tuoda julki! Totuus tulee joka tapauksessa iltapäivälehtien lööppien kautta pikkuhiljaa ihmisten eteen. Mutta silloin on jo myöhäistä! Herätys täytyy tapahtua nyt!

  VastaaPoista
 22. Kiitos kirjoituksesta. Totuus se on joka tekee vapaaksi. On pohdittu että miten ISISin ideologiaa vastaan voidaan taistella. Paras tapa on tuoda valoon se mitä se edustaa.

  VastaaPoista
 23. Lähi-idässä vallitsee wahhabilaisuus jota saudit on puskenut sinne satoja vuosia. Nyt kun sielä on sekasortoa niin se on levinnyt ja ottanut ison jalansijan lähi-idästä ja joistakin aasian osista.
  Mulla ei ole mitään ihmisiä vastaan mutta se kulttuuri joka siellä nyt vallitsee niin ei ole omasta mielestä tervetullutta. Onhan meilläkin tataareja ja hyvin on integroituminen onnistunut.

  VastaaPoista
 24. Tätä faktatietoa muslimiuskonnosta pitäisi julkaista Suomessa enemmän. Kiitos rohkeudesta!

  VastaaPoista
 25. Olen tutkinut islamia jonkun verran ja haluaisin tietää mikä taivasosuus on varattu itsemurhaiskun tekeville naisille islamissa? Miehethän tehdessään itsemurhaiskun ja surmatessaan vääräuskoisia pääsevät automaattisesti paratiisiin ilman oikeudenkäyntejä ja saavat siellä 72 neitsyttä (dhjimmiä) Jos tällaisen miehen vaimo pääsee taivaaseen hän saa katsella sivusta miehen irstailua neitsyeiden kanssa. (Viini on myös paratiisissa sallittu, mutta ei tässä elämässä.) Kysymys kuuluukin mihin menevät itsemurhaiskuja tehneet naiset? Onko heillä 72 nuorta poikaa odottamassa?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minä en ole löytänyt vastauksia kysymyksiisi. Julkaisisin kyllä heti bloggauksen, jos löytäisin. Yritin asiaa kyselläkin parilta tuntemaltani uskonoppineelta joskus kymmenisen vuotta sitten tapahtuneen naispuolisen itsemurhaiskijän jälkeen, mutta avartavaa vastausta ei tullut.

   Allah on kuitenkin kaikkivaltias ja kykenee muuttamaan maailmaa haluamallaan tavalla rajattomasti tuhansia tai miljoonia kertoja sekunnissa, joten epäilemättä hänellä halutessaan olisi mahdollisuus luoda marttyyrinaisillekin joko ensirakastajia tai kokeneempia sellaisia. Muhammad ei moisista kuitenkaan todistanut.

   Muistutan kuitenkin, että kuka tahansa itsemurhaiskijämieskään ei pääse automaattisesti paratiisiin edes ääritulkintojen mukaan.

   Poista
 26. Silmitön raivo ,viha ja tässäkin viestiketjussa nähty kielen käyttö joka osoittaa täydellistä keskustelutaidon puutetta,on lisääntynyt.Esim pelaan shakkisaitilla jossa vastustaja saattaa nykyään aika usein hävittyään saada slmittömän hepulin "kuole yleisen naisen lapsi pian" ynnä muuta sairasta panettelua .Ei tätä ilmötä aiemmin ole esiintynyt.Onko maahamme tuotu maahan muuttajien mukana myös uutta ikävää keskustelu kulttuuria?

  VastaaPoista
 27. Hyvä kirjoitus. Olen itsekin lukenut viime aikoina koraania ja hakenut vastausta maahanmuuttajien suurien raiskaustilastojen vuoksi. Vastaus on selvästi luettavissa koraanista. Se, että joku/jotkut vetää "herneet nenään" tällaisesta kirjoituksesta on ymmärrettävää, koska he haluavat tulkita isalmin uskonnon omalla hyväksyttävällä tavallaan. Kor. 4.34 "Miehet olkoot naisten esimiehiä, koska Jumala on asettanut heidät näihin nähden korkeampaan asemaan". Tästäkin on tulkittavissa, millainen asema naisilla on Lähi-idässä ja Afrikan maissa, mistä raiskaustilastojen kärkikin tulee.

  VastaaPoista
 28. Hyvä kirjoitus! Juuri noin olen itsekin ymmärtänyt islamin. Naisella ei ole mitään asemaa islamissa , vain miehen palveleminen ja miellyttäminen. Siksi islaminuskoiset miehet nyt hyökkäävät tuota kirjoitusta vastaan, koska pelkäävät että heidän naisensa vielä saaavat tietää totuuden. Mutta väliäkö silläkään, koska silloin heidät kivitetään kuoliaiksi. Uskomattominta on että joku (onneksi yksittäistapauksia vain) suomalainen nainen alistuu kääntymään muslimiksi! Selkeää alistamista on sekin, että nainen joutuu kulkemaan verhoutuneena huiviin, ettei muut miehet saa nähdä edes hänen hiuksiaan. Sairasta. Islam ei uulu Suomeen, Suomi ei palaa enää keskiaikaan vaan menee lujaa eteenpäin, kuin myös Suomen naiset ! Menkää pois Suomesta kaikki islamistit ja jihadistit, emme kaipaa teitä tänne!

  VastaaPoista
 29. Ja minä puolestani toivon, että Jeesus Kristus avaa silmäsi näkemään Islamin valheen. Uskonto jossa on noin paljon vihaa, ei voi olla hyvä tai Jumalasta. Herra sanoi; "Hedelmistään puu tunnetaan" Katso Islamin aiheuttama tuhoa ja kaaosta, varsinkin missä maissa se on lakina. Jeesus sanoi: "Varas on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys."

  VastaaPoista
 30. Uskontojen maailma - islam, kristinusko, buddhalaisuus jne. - on todellinen pimeyden maailma. Valistustason noustessa ne kuolevat pois, meidän kaikkien suureksi onneksi!

  VastaaPoista
 31. Ortodoksijuutalaisuus sortaa naisia kovalla kädellä.

  VastaaPoista
 32. Kyllä nuoren muslimimiehen elämä on kovaa. Masturbointi on kielletty, seksi ennen avioliittoa on kielletty (paitsi oman orjattaren kanssa, mutta sellaisia on kai harvalla), homoseksi on kielletty, naimisiin täytyy mennä mutta saa mennä vasta kun pystyy elättämään vaimon, siis esim. vasta valmistuttuaan yliopistosta ja tienattuaan rahaa.Ei ihme että naisia vaaditaan pukeutumaan säkkiin ettei tulisi kiusauksia. Eikö näistä vanhoista jutuista voisi jo luopua. Miksi yleensä tarvitsee kenenkään elättää toista aikuista ihmistä nykyaikana?

  VastaaPoista
 33. Minulla on kirjahyllyssäni Koraani ja Mormonin kirja, OLen lukenut kummatkin ja pidän niitä samanarvoisena hömppänä! Mormonin Kirja on Joseph Smithin
  Mormonin Kirja on Joseph Smithin mielikuvitusta¨eikä Koraani jää siitä paljoa jälkeen!

  VastaaPoista
 34. Olen ymmärtänyt että Allah on kaikkitietävä ja Muhammed
  sai tiedot kirjoittamiinsa ohjeisiin ihmisille Allahilta.
  Josko näin on niin miksei Ramadanin (paaston) ohjetta on mahdoton noudattaa kesällä napapiirin pohjoispuolella kun aurinko ei laske moneen kuukauteen. Epäilyttää Islamin jumala Allahin kaikkitietäväisyys? Kertokaa tomppelille
  kristitylle kuinka asia on? Kiitos.

  VastaaPoista
 35. koko islam vois haistaa ison paskan.... :( naisen elämä ei vois olla pahempaa kuin elää islam uskossa, islam uskoa ei muuten tänne levitetä ja pilata lasten, naisten elämät. Jos tänne ei näitäkään matuja ois päästetty niin oltaisiin vältetty monilta raiskauksilta ja elämien pilaamiselta onhan se tollaisen jälkeen vaikea elää normaalia elämää....

  VastaaPoista
 36. Koraani on naista alistavaa, munapystyssä kirjoitettua tekstiä.
  Miten kukaan järkipäässä oleva henkilö voi tuollaista edes hyväksyä.

  VastaaPoista
 37. Kuulkaapas nyt muiden uskontojen haukkujat.... Tiedän että meillä kaikilla on vain yksi ja sama Jumala / Allah / Buddha. Ylösnousseet Mestarit ja Enkelit opettavat minua. Kotonani asuu budhalainen ja kohta menen naimisiin muslimin kanssa. Saattaapi vielä olla että henkivartijaksi otan hindun ja ortodoksin. Katson vain ettei ihminen olen sielultaan paha kuten tämän jutun aloittaja ! Pahoja ihmisiä voin opettaa hyviksi, kuului hän sitten mihin uskontokuntaan tahansa ! Kiitos ! Muistakaa kiittää kaikista hyvästä ja opetuksista mitä elämässänne saatte sillä tämä meidän kehomme on vain väliaikainen olotila.

  VastaaPoista
 38. Sen verran hyviä kirjoituksia monen vuoden ajalta, että rohkenen kysyä yhden seikan liittyen Koraanin syntyyn. Olenko ymmärtänyt oikein, että Koraanin kirjoittaja oli suivaantunut juutalaisiin koska nämä olivat "pettäneet liiton Jumalansa kanssa" sekä kristinuskon, tai oikeammin katolisen kirkon, rakentamaan kolminaisuusoppiin.

  VastaaPoista
 39. Tuli noista itsemurhaiskuista mieleen - itsemurha lienee kielletty ja pommi-itsemurhia kuitenkin tehdään. Ristiriita?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Ristiriitaa ei ole. Nuo ääri-islamilaiset nimittäin katsovat olevansa sodassa vääräuskoisia (myös vääräuskoisia muslimeita) vastaan. Parhaan palkinnon Allahilta tuossa jihadissa saa antamalla henkensä.

   Ääri-islamistinen käsitys maailman menosta on sellainen, että kaikkivaltias Allah järjestää kaiken aina ja aina uudestaan. Hän voi tehdä sen vaikkapa 6000 kertaa sekunnissa, koska on kaikkivaltias. Niinpä tuossa pommimiehe tai -naisen (meikäläisittäin itsemurhapommittajan) räjähdyksessä allah järjestää kaiken atomeista sirpaleisiin ja paineaaltoon, tai ainakin se on hänen hyväksymänsä tapahtuma. Niinpä, jos Allah ei halua pommittajan kuolevan, hän voi panna sirpaleet ja paineen kiertämään pommittajan. Jos näin ei käy, pommittajan kuolema oli Allahin tahto, eikä siis itsemurha.

   Islamin käsitys maailman menosta ja sitä myöten logiikka ovat siis hyvin erilaisia omaan enemmän tieteen tuloksiin perustuviin verrattuna.

   Poista